Sylwester 2021

  bez wyżywienia     Dziwnów, kamieński, Zachodniopomorskie

Rezerwuj pakiet

 
 

opis pakietu

zasady anulacji

IV. ZASADY REZERWACJI

A. Aktualna oferta dostępnych apartamentów znajduje się na stronie internetowej EPapartamenty - www.epapartamenty.pl.

B. Rezerwacji apartamentów dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej obiektem telefonicznie.

C. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

D. Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu apartamentu, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości nie mniejszej niż 30% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe tej kwoty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji apartamentu.

E. Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.

F. Należność za pobyt Klient wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką u zarządcy obiektu, pomniejszoną o wpłaconą kaucję.

G. Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest do 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

H. Bezpłatny okres anulacji może być inny (dłuższy lub krótszy), ale musi być zgodny z informacją zamieszczoną w serwisie sprzedażowym danej usługi noclegowej.

 

V. ODSZKODOWANIE

A. W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w ciągu krótszym niż okres przysługujący dla bez kosztowej anulacji Epapartamenty przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 30 % wartości usługi.

B. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. V; A, Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Klientowi z tytułu zwrotu kaucji z należnością EPapartamenty z tytułu odszkodowania za niewynajęcie apartamentu.

C. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. V; A, gdy kaucja została pobrana (pkt. IV f), EPapartamenty zatrzyma 30% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.

D. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z zarezerwowanego apartamentu w trakcie pobytu, EPapartamenty przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości równej opłacie za niewykorzystaną część usługi.

E. Strony oświadczają, że określone odszkodowanie dla EPapartamenty, wyczerpuje roszczenia stron wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub zakończenia pobytu przed czasem.

WYPOSAŻENIE

WiFi w pokojach
w cenie


Parking własny
w cenie


Akceptujemy zwierzęta


Winda


Plac zabaw dla dzieci
w cenie


Palenie zabronione


Pakiet oferuje

EPapartamenty


PAKIETY OBIEKTU ›

tel. 511822779
tel. 535547968
epapartamenty.pl


Rezerwuj pakiet

Nasz system umożliwia natychmiastową rezerwację pakietu
Sylwester 2021Prosta transakcja za pośrednictwem systemu Hotres to gwarancja bezpieczeństwa i ceny takiej jak w EPapartamenty.

rezerwacja zabezpieczona SSL

EPapartamenty na mapie

Szukaj dojazdu