APARTAMENT ZA 1 ZŁ

  min. 2 nocy       bez wyżywienia     Wisła

Rezerwuj pakiet

 
 

opis pakietu

Kochacie aktywny wypoczynek i fotografię?
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej akcji, której celem jest popularyzacja miasta Wisła.
Jej zabytków, architektury, krajobrazów, lokalnej flory i fauny i innych ciekawych miejsc.
Biorąc udział w akcji otrzymać możecie zaproszenie na dwudobowy pobyt dla dwóch osób w dowolnie wybranym apartamencie za jedyne 1 zł.


Jak skorzystać z promocji?
Zapoznaj się z zasadami akcji  zamieszczonymi w regulaminie poniżej.
Wygrywają zdjęcia z największą ilością polubień!
Ogłoszenie wyników: 2 września 2019

ŻYCZYMY NIESAMOWITYCH WRAŻEŃ ORAZ POWODZENIA!
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „APARTAMENT ZA 1 ZŁ”

1. Akcja promocyjna organizowana jest pod hasłem „APARTAMENT ZA 1 ZŁ” i jest zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Akcją” lub „Promocją”.

2. Organizatorem Akcji „Apartament za 1 zł” jest APARTAMENT NA URLOP Izabela Rudzińska z siedzibą w Wiśle 43-460 , ul. Kolejowa 4, NIP 626-161-05-16, e-mail: info@apartamentnaurlop.pl, nr tel.: 517 362 410, zwana dalej „Organizatorem”

3. Celem Akcji jest zwrócenie uwagi na piękno miasta Wisła, jego zabytki, architekturę, krajobrazy, lokalną florę i faunę, urokliwe zakątki.

4. Akcja odbywać się będzie od 20 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019.

5. Decyzja o przystąpieniu do Akcji oraz uczestnictwo w niej są bezpłatne i dobrowolne.

5. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w okresie od 20 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 spędzi minimum 2 doby w apartamencie biura APARTAMENT NA URLOP.

6. Aby skorzystać z Promocji wystarczy wybrać jeden z poniższych serwisów społecznościowym i postępować zgodnie z instrukcją:

FACEBOOK
a) Polub profil biura APARTAMENT NA URLOP na FACEBOOKU:  https://www.facebook.com/Apartamentnaurloppl/
b) Zamieść na swojej tablicy zdjęcie z ciekawego miejsca w Wiśle
c) Podziel się z nami krótkim komentarzem z wycieczki
d) Oznacz na zdjeciu i  w komentarzu nasz profil i dodaj #apartamentnaurlop

INSTAGRAM
a) Zaobserwuj profil biura na INSTAGRAMIE www.instagram.com/apartament_na_urlop/
b) Zamieść na swojej tablicy zdjęcie z ciekawego miejsca w Wiśle
c) Podziel się z nami krótkim komentarzem z wycieczki
d) Oznacz na zdjęciu i  w komentarzu nasz profil i dodaj #apartamentnaurlop

7. Uczestnik Akcji oświadcza, iż przysługuje jej wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do udostępnianej fotografii, jest uprawniona do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne udostępnionej fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie udostępnionej fotografii oraz na publikowanie jego danych osobowych w materiałach promocyjnych związanych z Akcją, na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

9. Uczestnik Akcji zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęcia, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęcia na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

10. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęcia, Uczestnik Akcji pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

11. Organizator wyłoni dwóch zwycięzców Akcji.

12. Osoba, która zdobędzie największą ilość polubień na FACEBOOKU oraz osoba, która zdobędzie największą ilość polubień na INSTAGRAMIE otrzyma Voucher upoważniający do rezerwacji dowolnie wybranego apartamentu biura APARTAMENT NA URLOP na okres 2 dób dla 2 osób za 1 zł.

13. O wynikach Promocji Organizator będzie informować posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Akcji na swoim profilu FACEBOOK oraz INSTAGRAM biura APARTAMENT NA URLOP, na co każda osoba biorąca udział w Akcji wyraża zgodę.

14. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny oraz nie może być odsprzedany osobie trzeciej.

15. Voucher ważny jest do dnia 20 grudnia 2019.

16. Uczestnicy, którzy nie będą spełniać któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie, zostaną wykluczeni z udziału w Promocji.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia Akcji.

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Akcji.

19. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Akcji. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

20. Wszelkie informacje o Akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 517 362 410 lub wysyłając zapytanie na adres: info@apartamentnaurlop.pl

21. Akcja „Apartament za 1 zł” nie jest ”grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

WYPOSAŻENIE

Palenie zabronione


Pakiet oferuje

Apartament na Urlop


PAKIETY OBIEKTU ›

Wisła ›
ul. ul. Kolejowa 4 - biuro wynajmu
43-460
woj. śląskie ›
tel. +48 517 362 410
www.apartamentnaurlop.pl


Rezerwuj pakiet

Nasz system umożliwia natychmiastową rezerwację pakietu
APARTAMENT ZA 1 ZŁProsta transakcja za pośrednictwem systemu Hotres to gwarancja bezpieczeństwa i ceny takiej jak w Apartament na Urlop.

rezerwacja zabezpieczona SSL

Apartament na Urlop na mapie

Szukaj dojazdu